Εκλογές Διοικητικού συμβουλίου 2013

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας, κάθε δύο έτη πρέπει να γίνονται εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κεφ. 6 άρθρο 9). Λόγω της αναβολής της περσινής ετήσιας συνάντησης μας, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν εφέτος. Για το σκοπό αυτό και για την εύρυθμη διαδικασία των εκλογών, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε όλα εκείνα που το καταστατικό, μας προτάσσει και επιβάλλει για την περίπτωση.

Έτσι λοιπόν, όσοι εκ των μελών επιθυμούν να εκλεγούν ως ενεργά μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι και το μεσημέρι της παραμονής της συνάξεως μας, δηλ. μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, στον Γενικό Γραμματέα αυτού Αρχιμ. π. Λούππο Κουκουρίκο (τηλ. 6941556074).

Ο σύλλογις διοικείται από επταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) χρόνια. Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει κάθε μέλος, ταμειακώς τακτοποιημένο, μετά παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή του στο Σύλλογο μέχρι την προηγούμενη των εκλογών ημέρα. Για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η επανεκλογή επιτρέπεται απεριόριστα.

Εκτός από τους επτά (7) πλειοψηφήσαντες, οι οποίοι θα συγκροτησουν το Δ.Σ., εκλέγονται συγχρόνως και οι επόμενοι τρεις (3) κατά σειρά, ως αναπληρωματικά μέλη. (κεφ. 6 άρθρο 9 καταστατικού).

Μαζί με το Δ.Σ. εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) για δύο έτη, η οποία είναι τριμελής, με δύο αναπληρωματικά μέλη. Από τα μέλη της εκλέγει Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα και είναι αρμόδια για την άσκηση ελέγχου στην οικονομική διαχείριση του Συλλόγου από το Δ.Σ. και την υποβολή σχετικής έκθεσης στη Γενική Συνέλευση κάθε έτος. Για την επιτέλεση του ελέγχου η Ε.Ε καλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μέσα στο δεύτερο σεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που δεν κληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ζητεί με δικό της έγγραφο προς το Δ.Σ. την παράδοση των βιβλίων για έλεγχο. (κεφ. 7 άρθρο 15).

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα νέα του συλλόγου μας μέσω email


Terms and Condition