Διοίκηση

1995 - 1996

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : Εμμανουήλ Τρευλάκης
  Αντιπρόεδρος : Αβραάμ Κωτσίδης
  Γενικός Γραμματέας : Γεώργιος Σιδηρόπουλος
  Ταμίας : Γεώργιος Τζέμης
  Γραμματέας : Θεόδωρος Καλιμαμτζέρος
  Έφορος - Μέλος : Κωνσταντίνος Ζαλακώστας
  Έφορος - Μέλος : Αρσένιος Τοπτσίδης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Δεν εξελέγησαν
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Δεν εξελέγησαν
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Δεν εξελέγησαν

 

1997 - 1998

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : Ιωάννης Χασανίδης
  Αντιπρόεδρος : Εμμανουήλ Τρευλάκης
  Γενικός Γραμματέας : Αχιλλέας Ζαλακώστας
  Ταμίας : Ιωάννης Σαρηγιαννίδης
  Γραμματέας : Σάββας Παντζαρίδης
  Έφορος - Μέλος : Γεώργιος Χαμάλης
  Έφορος - Μέλος : Αθανάσιος Τερζιάν
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Δεν εξελέγησαν
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Δεν εξελέγησαν
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Δεν εξελέγησαν

 

1999 - 2000

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Νιχωρίτης
  Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Χασανίδης
  Γενικός Γραμματέας : Γεώργιος Σιδηρόπουλος
  Ταμίας : Ιωάννης Σαρηγιαννίδης
  Γραμματέας : π. Νεκτάριος Ελευθεριάδης
  Έφορος - Μέλος : Αβραάμ Κωτσίδης
  Έφορος - Μέλος : Εμμανουήλ Τρευλάκης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Απόστολος Τριγλινός
  Ιωάννης Σιδηρόπουλος
  Αχιλλέας Ζαλακώστας
  Γεώργιος Χαμάλης
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Σάββας Παντζαρίδης
  Δημήτριος Χαμάλης
  π. Χρυσόστομος Κοτσίδης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Πέτρος Μπηλιούμπασης
  Κωνσταντίνος Ζαλακώστας

 

2000 - 2002

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Σαρακατσάνος
  Αντιπρόεδρος : π. Θεόδορος Χαραλαμπίδης
  Γενικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Νιχωρίτης
  Ταμίας : Γαβριήλ Σαμουρκασίδης
  Γραμματέας : π. Νικόδημος Σκρέττας
  Έφορος - Μέλος : Δημήτριος Ποθητός
  Έφορος - Μέλος : π. Ιερόθεος Τομπούλογλου
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Αχιλλέας Ζαλακώστας
  Ιωάννης Σιδηρόπουλος
  Τηλέμαχος Καλπακίδης
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Ιωάννης Χασανίδης
  Κωνσταντίνος Ξενόπουλος
  Νεκτάριος Γαλανόπουλος
  Ιωάννης Σαρηγιαννίδης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Δεν εξελέγησαν

 

2002 - 2004

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Σαρακατσάνος
  Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Γιαρισκάνης
  Γενικός Γραμματέας : Γρηγόριος Χαραλαμπίδης
  Ταμίας : Γαβριήλ Σαμουρκασίδης
  Γραμματέας : Συμεών Γωγοβίτης
  Έφορος - Μέλος : Τηλέμαχος Καλπακίδης
  Έφορος - Μέλος : Ιωάννης Χασανίδης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  π. Θεόδωρος Χαραλαμπίδης
  Απόστολος Τριγλινός
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Δημήτριος Μαμάκης
  π. Αθανάσιος Καμζέλας
  π. Άνθιμος Παχίδης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Γεώργιος Σιδηρόπουλος
   

 

2004 - 2006

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Σαρακατσάνος
  Αντιπρόεδρος : Τριαντάφυλλος Ταουσάνης
  Γενικός Γραμματέας : Δημήτριος Ποθητός
  Ταμίας : Γαβριήλ Σαμουρκασίδης
  Γραμματέας : Απόστολος Τριγλινός
  Έφορος - Μέλος : Ρίζος Αυγερός
  Έφορος - Μέλος : Κωνσταντίνος Νιχωρίτης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Δημήτριος Μαμάκης
  π. Θεόδωρος Χαραλαμπίδης
  Στυλιανός Μεζαρλής
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Γεώργιος Καραμανλής
  Ελευθέριος Σταματίου
  Αζαρίας Προδρομίδης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Δεν εξελέγησαν

 

2006 - 2008

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : π. Ιωακείμ Δεσπότης
  Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Σαρακατσάνος
  Γενικός Γραμματέας : Χαραλ. Γαλανόπουλος
  Ταμίας : Ευάγγελος Τζιμογιάννης
  Γραμματέας : Μητροφάνης Γαλανόπουλος
  Έφορος - Μέλος : Δημήτριος Παπακαμμένος
  Έφορος - Μέλος : Μιχαήλ Χατζηλίδης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Εμμανουήλ Κουτσάφτης
  Δαμιανός Μανούκας
  Στέργιος Μεζαρλής
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Γεώργιος Σιδηρόπουλος
  Δημήτριος Ποθητός
  Τριαντάφυλλος Ταουσάνης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Δεν εξελέγησαν

 

2008 - 2010

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : π. Ιωακείμ Δεσπότης
  Αντιπρόεδρος : π. Κυπριανός Στραζέρου
  Γενικός Γραμματέας : π. Λούππος Κουκουρίκος
  Ταμίας : Ευάγγελος Τζιμογιάννης
  Γραμματέας : Μητροφάνης Γαλανόπουλος
  Έφορος - Μέλος : Χρήστος Χαλκιάς
  Έφορος - Μέλος : Κωνσταντίνος Σαρακατσάνος
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Δεν εξελέγησαν
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Δεν εξελέγησαν
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Δεν εξελέγησαν

 

2010 - 2012

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : π. Ιωακείμ Δεσπότης
  Αντιπρόεδρος : π. Κυπριανός Στραζέρου
  Γενικός Γραμματέας : π. Λούππος Κουκουρίκος
  Ταμίας : Ευάγγελος Τζιμογιάννης
  Γραμματέας : Μητροφάνης Γαλανόπουλος
  Έφορος - Μέλος : π. Ναθαναήλ Καραγέργος
  Έφορος - Μέλος : Ιωάννης Σαρηγιαννίδης
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Δεν εξελέγησαν
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Δεν εξελέγησαν
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Δεν εξελέγησαν

 

2012 - 2014*

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Δεν εξελέγησαν
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Δεν εξελέγησαν
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Δεν εξελέγησαν
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Δεν εξελέγησαν

*Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του συλλόγου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των πολιτικών εκλογών που διεξάγονταν την περίοδο εκείνη στην χώρα. Και ως εκ τούτου δεν εξελέγη νέο Δ.Σ.

 

2013 - 2015

 
  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  Πρόεδρος : π. Ιωακείμ Δεσπότης
  Αντιπρόεδρος : Κων/νος Νιχωρίτης
  Γενικός Γραμματέας : π. Λούππος Κουκουρίκος
  Ταμίας : Ευάγγελος Τζιμογιάννης
  Γραμματέας : π. Κυπριανός Στραζέρου
  Μέλος : Βασίλειος Τζιμογιάννης
  Μέλος : π. Ναθαναήλ Καραγέργος
   
  Αναπληρωματικά Μέλη
  Δεν εξελέγησαν
   
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  Κων/νος Ξενόπουλος
  Γεώργιος Μπονδούκας
   
  Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.
  Δεν εξελέγησαν
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα νέα του συλλόγου μας μέσω email


Terms and Condition